Do I Have The Right Job


Not Sure Do The Test

🇺🇸 🇳🇱 🇧🇬 🇵🇹

1 на 5 души има грешна работа!

ERT тестът

Гарантира безцветен профил на личността, основан на уникална система за тестове чрез абстрактни форми на изкуство.

Тестът ERT предлага задълбочен анализ на профила без дискриминация
Намерете подсъзнателния избор
Намерете най-дълбоките си желания
Открийте непознатата сила
Отваря нови цели
Предлага нови професионални възможности

Каква работа имате? Сега и в бъдеще?

КАК РАБОТИ ТЕСТА?

Ще видите серия от изображения.

Моля посочете всеки път дали Ви въздейства емоционално, докато виждате изображението.

Можете да посочите на лентата в долната част на екрана дали Ви въздейства положително, отрицателно или имате неутрално чувство

ЧЕРВЕН = Въздейства Ви отрицателно
зелен = Въздейства Ви положително
център = Неутрално усещане

С помощта на курсора може да дадете повече нюанси на отговорите си: ако Ви въздейства много силно (отрицателно или положително), поставяте курсора повече вляво (отрицателно) или повече вдясно (положително).

Няма грешни отговори, имаме нужда от вашия личен отговор на всяко изображение.

След теста с изображенията и звуковите клипове ще бъдете помолени да попълните редица по-общи въпроси.

Enter